Audyt podatkowo - księgowy

Dotyczy przeglądu:
- Księgi Przychodów i Rozchodów
- Ksiąg Rachunkowych
- Rejestrów VAT

Zakres szczegółowy, czas trwania audytu i rodzaj dokumentacji objętej przeglądem określany jest indywidualnie dla każdego Klienta.

Ofertą objęte są następujące czynności:

- doradztwo księgowe i kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księdze Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu KPiR
- doradztwo księgowe i kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księgach Rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
- kontrola prawidłowości zapisów w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
- sprawdzanie prawidłowości naliczeń w deklaracjach podatkowych PIT, CIT, VAT
- sprawdzenie prawidłowości opodatkowania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz węwnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu usług
- przegląd umów i kontraktów mających wpływ na poprawność przebiegu zdarzeń gospodarczych
- sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT zgodnie z przedmiotem działalności firmy i dokumentami rejestracyjnymi
- sprawdzanie poprawności wystawianych faktur VAT pod względem zastosowania prawidłowych stawek VAT
- sprawdzanie księgowań list płac oraz zgodności opodatkowania świadczeń pracowniczych z zapisami w księgach
- sprawdzanie poprawności rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych
- sprawdzanie prawidłowości księgowań RMK
- sprawdzanie prawidłowości sporządzanych dokumentów PK
- sprawdzanie raportów kasowych i WB oraz sprawdzenie prawidłowości ich księgowania
- sprawdzenie prawidłowości rozliczania różnic kursowych

img

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
(77) 481 82 40

Poleć tę stronę

Share  

Copyright © 2011 Abakus Sp. z o.o.

Abakus Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 40 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: +48 774838255