Doradztwo podatkowe


W ramach grupy ABAKUS Sp. z o.o. oferuje stałą współpracę z własnymi kancelariami doradców podatkowych Elżbiety i Waldemara Bagińskich

Elżbieta Bagińska - doradca podatkowy, wpisana pod nr 01905 na listę doradców podatkowych. Od 1991 roku specjalizuje się w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego. Uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wydanym przez Ministra Finansów.
e-mail: elzbieta.baginska@e-abakus.eu

Waldemar Bagiński - doradca podatkowy, wpisany pod nr 01904 na listę doradców podatkowych. Od 1994 roku doświadczony praktyk w dziedzinie prawa podatkowego oraz prawa pracy.
e-mail: waldemar.baginski@e-abakus.eu

- bieżące doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych danin publicznoprawnych, związane z bieżącą działalnością firmy,
- opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
- doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń, podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej,
- doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej,
- konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
- reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej,
- sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej,
- uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym lub skarbowym jako pełnomocnik lub doradca Klienta,
- występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
- występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
- przeprowadzanie przeglądów podatkowych,
- tworzenie dokumentacji cen transferowych jak i doradztwo w zakresie polityki cenowej,
- przeprowadzanie przekształceń strukturalnych (w szczególności dotyczących przekształceń, fuzji, przejęć, podziałów, aportów przedsiębiorstwa, zmiany formy prawnej),

img

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
(77) 481 82 40

Poleć tę stronę

Share  

Copyright © 2011 Abakus Sp. z o.o.

Abakus Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 40 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: +48 774838255