Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Konieczność wprowadzania zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy zwana powszechnie zmianami restrukturyzacyjnymi wymaga zaplanowania i realizacji w oparciu o nakreśloną metodologię.

Kluczem do sukcesu restrukturyzacji jest zrozumienie jak funkcjonuje restrukturyzowany podmiot, co jest źródłem osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów.

Procesu restrukturyzacji dokonujemy poprzez:

- analizę i diagnozę stanu bieżącego
- sformułowanie wniosków
- prezentację scenariuszy rozwiązań
- wdrożenie uzgodnionego rozwiązania i jego nadzoru
- wprowadzanie modyfikacji

Każdy z powyższych etapów wymaga pełnej koncentracji i precyzji w wykonywanych zadaniach. Aby tego dokonać konieczne jest powołanie struktury zarządzania projektem restrukturyzacji, która dba o prawidłowość procesu, metodologię i postęp prac.

W ramach procesu restrukturyzacji badamy aspekt :

- ekonomiczny (pozycja na rynku, uzależnienie od dostawców i odbiorców, perspektywy rozwoju),
- finansowy ( analiza płynności finansowej ,badanie zapotrzebowania na źródła finansowania, analiza rentowności sprzedaży poszczególnych towarów i usług, analiza budżetów),
- formalno-prawny (przegląd dokumentów rejestracyjnych w tym koncesji i pozwoleń, stanu majątku ,praw własności, analiza kontraktów handlowych, zobowiązań wobec budżetu i instytucji finansowych),
- organizacyjny ( badamy strukturę organizacyjną i przepływ informacji w ramach struktury),
- zasoby ludzkie ( analiza i tworzenie systemów motywacyjnych),
- doradztwo oraz nadzór nad wdrożeniem oprogramowania ERP

img

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
(77) 481 82 40

Poleć tę stronę

Share  

Copyright © 2011 Abakus Sp. z o.o.

Abakus Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 40 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: +48 774838255