Ubezpieczenia mienia

"Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej".

Dom jest naszą ostoją spokoju i wypoczynku, naszym schroniniem. Trudno wyobrazić sobie życie bez własnego miejsca na Ziemi. Jest to dość często jedno z naszych największych aktywów i chcemy je chronić w jak najlepszy sposób.

W ofercie Abakusa znajduje się w chwili obecnej 11 Towarzystw Ubezpeiczeniowych, spośród których można dopasować ochronę swojego domu lub mieszkania. Dzięki tak szerokiemu wahlarzowi możliwości jesteśmy w stanie zaoferować Państwu dokładnie takie rozwiązanie jakiego oczekujecie. Zapraszamy do kontaktu z konsultantem Abakusa, który pomoże podjąć właściwą decyzję.

Ubezpieczenia mienia to dość często kompleksowe ubezpieczenia dzięki którym możliwa jest ochrona całego majątku od niemalże wszystkich zagrożeń związanych z posiadaniem mienia czy czynnościami życia prywatnego. Produkty występują w różnych wariantach. Poniżej przedstawiamy główne parametry ubezpieczeń dostępnych w ofercie Abakusa.

- Mieszkania lub domu
- Ruchomości domowe
- Stałe elementy wyposażenia
- Inne

Swój majątek możesz chronić od szkód powstałych wskutek:

pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan;
powódź, grad, upadek drzew, zalanie, trzęsienie ziemi, lawina, śnieg;
huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu mechanicznego, przepięcia;
pękanie mrozowe wewnątrz budynku lub lokalu mieszkalnego;
dym, sadza, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, deszcz nawalny;
kradzież z włamaniem, wandalizm;
wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z wlamaniem;
poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii;
wymiany dokumentów po kradzieży z wlamaniem i rabunku;
stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych;

Ubezpieczenie może być rozszerzone o następujące ubezpieczenia dodatkowe:

Home Assistance:
1. organizacja i pokrycie kosztów interwencji fachowców (ślusarz, hydraulik, szklarz itp.);
2. pokrycie kosztów natychmiastowego powrotu do domu z podróży w razie wystąpienia szkody;
3. dostarczenie do domu artykułów spożywczych i higienicznych w przypadku nagłego zachorowania;
4. organizacja opieki nad dziećmi lub osobą niepełnosprawną, pozostającą pod opieką ubezpieczonego, opiekę nad psami i kotami;
5. pomoc medyczna w Polsce i serwis prawny;
6. usługi concierge i serwis informatyczny.

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym:
Ochrona taka obejmuje odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem czynności życia prywatnego na terytorium Polski lub Europy.

Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej pokrywa:
- koszty obsługi prawnej świadczonej przez osoby do tego uprawnione;
- koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania;
- inne koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, jeśli są one celowe dla ochrony praw osób objętych ochroną, w związku z prowadzonym postępowaniem.

img

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
(77) 481 82 40

Poleć tę stronę

Share  

Copyright © 2011 Abakus Sp. z o.o.

Abakus Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 40 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: +48 774838255