Nasze wartości

Profesjonalizm - Przywództwo - Ludzie

Profesjonalizm - oznacza dla nas dostarczanie usług na najwyższym poziomie, dostarczanie usług których jakość przewyższa standardy. Wykonujemy tylko te usługi, co do których mamy wiedzę i kompetencje. Poufność przekazywanych nam informacji przez naszych klientów, pracowników, osób z którymi się spotykamy jest dla nas niezwykle ważna i przestrzegana. Istotą doradztwa jest niezależność w podejmowaniu decyzji, bycie bezstronnym oraz unikanie konflitu interesów bez wyjątku. Jednym z działań mających na celu zapewnienie nam niezależności jest ciągła rozbudowa portfela produktów finansowych, które mogą nasi klienci zakupić za naszym pośrednictwem. Klient zawsze ma możliwość zakupienia produtków finansowych w innych instytucjach finansowych, których nie mamy w ofercie, a korzystać tylko i wyłącznie z naszych usług doradczych. Profesjonalizm dla nas to także ciągły rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji, otwartość na zmiany oraz permanentne udoskonalanie, ciągłe poszukiwanie lepszej drogi.

Przywództwo - oznacza dla nas wskazywanie drogi, kandydatom rozpoczynającym z nami pracę oraz klientom dla których tworzymy plany i strategie finansowe. Mamy odwagę mówić otwarcie oraz wskazywać właściwą drogę nawet jeżeli nie jest to łatwa droga dla klienta. Mamy przekonanie, że takie postępowanie jest właściwe. Nie zgadzamy się z klientami, kiedy wiemy, że dane rozwiązania mogą być dla nich niekorzystne, nawet wtedy gdy przyznanie racji klientowi byłoby wygodniejsze i przysparzało nam korzyści. Postępujemy z naszymi klientami w taki sposób w jaki chcielibyśmy być traktowani, gdybyśmy byli na ich miejscu.

Pomoc innym - staramy się angażować w działalność charytatywną i społeczną na rzecz ważnych ideii i/lub problemów społecznych. Staramy się zachęcać do działań charytatywnych, wolontariatu lub działań o charakterze edukacyjnym. Ważna jest dla nas pomoc tym, którzy tego potrzebują ale także wspieranie działalności mających na celu ochronę środowiska - zarówno poprzez wsparcie finansowe różnych inicjatyw prowadzonych przez fundacje jak i również swoją postawę i swoje działania.

img

Poleć tę stronę

Share  

Copyright © 2011 Abakus Sp. z o.o.

Abakus Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 40 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: +48 774838255