Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

– opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Stowarzyszenia/Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
– prowadzenie bieżącej księgowości finansowej poprzez dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
– wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy Stowarzyszenia/Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
– sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
– sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia/Fundacji
– reprezentowanie Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

Rejestr zakupów i sprzedaży VAT

– prowadzenie i przechowywanie rejestrów zakupu i rejestrów sprzedaży VAT
– bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
– sporządzanie deklaracji VAT oraz elektroniczna wysyłka do właściwego Urzędu Skarbowego
– przygotowywanie przelewów na podatek VAT
– zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
– reprezentacja Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT

Pozostałe usługi

– bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad Stowarzyszeniem/Fundacją
– przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu , opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
– wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych
– bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych
– przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w Stowarzyszeniu/Fundacji
– zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring

Doświadczenie i profesjonalizm

  • Ponad 20 lat doświadczenia

  • Wyspecjalizowana kadra profesjonalistów

  • Kompleksowa obsługa, wiele produktów w jednym miejscu

  • Gwarancja jakości

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
+48 77 481 82 40

Doradca On-line

Potrzebujesz doświadczonego Partnera w biznesie?

Ponad 20 lat doświadczenia, setki zadowolonych klientów, tysiące umów, konsultacji i porad księgowych.

Wszystko znajdziesz w jednym miejscu.