Doradztwo podatkowe

W ramach grupy ABAKUS Sp. z o.o. oferuje stałą współpracę z własnymi kancelariami doradców podatkowych Elżbiety i Waldemara Bagińskich

Elżbieta Bagińska – doradca podatkowy, wpisana pod nr 01905 na listę doradców podatkowych. Od 1991 roku specjalizuje się w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego. Uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wydanym przez Ministra Finansów.
e-mail: elzbieta.baginska@e-abakus.eu

Waldemar Bagiński – doradca podatkowy, wpisany pod nr 01904 na listę doradców podatkowych. Od 1994 roku doświadczony praktyk w dziedzinie prawa podatkowego oraz prawa pracy.
e-mail: waldemar.baginski@e-abakus.eu

– bieżące doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych danin publicznoprawnych, związane z bieżącą działalnością firmy,
– opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
– doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń, podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej,
– doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej,
– konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
– reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej,
– sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej,
– uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym lub skarbowym jako pełnomocnik lub doradca Klienta,
– występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
– występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
– przeprowadzanie przeglądów podatkowych,
– tworzenie dokumentacji cen transferowych jak i doradztwo w zakresie polityki cenowej,
– przeprowadzanie przekształceń strukturalnych (w szczególności dotyczących przekształceń, fuzji, przejęć, podziałów, aportów przedsiębiorstwa, zmiany formy prawnej),

Doświadczenie i profesjonalizm

  • Ponad 20 lat doświadczenia

  • Wyspecjalizowana kadra profesjonalistów

  • Kompleksowa obsługa, wiele produktów w jednym miejscu

  • Gwarancja jakości

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
+48 77 481 82 40

Doradca On-line

Potrzebujesz doświadczonego Partnera w biznesie?

Ponad 20 lat doświadczenia, setki zadowolonych klientów, tysiące umów, konsultacji i porad księgowych.

Wszystko znajdziesz w jednym miejscu.