Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

– bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– opracowanie zasad polityki rachunkowości w tym: zakładowego planu kont, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, opis systemu przetwarzania danych,
– sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– sporządzanie raportów i analiz dla zarządu,
– pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowej i audytu,
– sporządzanie wniosków do KRS w zakresie zmian wynikających z uchwał zarządu, oraz innych ,
– w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy usługę Accounting Online umożliwiającą podział funkcji księgowych pomiędzy klienta i naszą kadrę, pozwalającą na wyjątkowe dostosowanie zakresu prowadzonych usług do potrzeb klienta,
– nadzór nad księgowością prowadzoną przez klienta oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych,
– usługi w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
– prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług,
– rozliczenia i deklaracje podatkowe,

Doświadczenie i profesjonalizm

  • Ponad 20 lat doświadczenia

  • Wyspecjalizowana kadra profesjonalistów

  • Kompleksowa obsługa, wiele produktów w jednym miejscu

  • Gwarancja jakości

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
+48 77 481 82 40

Doradca On-line

Potrzebujesz doświadczonego Partnera w biznesie?

Ponad 20 lat doświadczenia, setki zadowolonych klientów, tysiące umów, konsultacji i porad księgowych.

Wszystko znajdziesz w jednym miejscu.