Kompleksowa obsługa płacowa:

– naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
– sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
– naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
– naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
– sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
– ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
– ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– powadzenie kart zasiłkowych,
– sporządzanie list płac – ryczałt samochodowy,
– rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
– sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
– sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 4R
– prowadzenie rozliczeń PFRON
– sporządzanie sprawozdań GUS

Doświadczenie i profesjonalizm

  • Ponad 20 lat doświadczenia

  • Wyspecjalizowana kadra profesjonalistów

  • Kompleksowa obsługa, wiele produktów w jednym miejscu

  • Gwarancja jakości

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
+48 77 481 82 40

Doradca On-line

Potrzebujesz doświadczonego Partnera w biznesie?

Ponad 20 lat doświadczenia, setki zadowolonych klientów, tysiące umów, konsultacji i porad księgowych.

Wszystko znajdziesz w jednym miejscu.