Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Konieczność wprowadzania zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy zwana powszechnie zmianami restrukturyzacyjnymi wymaga zaplanowania i realizacji w oparciu o nakreśloną metodologię.

Kluczem do sukcesu restrukturyzacji jest zrozumienie jak funkcjonuje restrukturyzowany podmiot, co jest źródłem osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów.

Procesu restrukturyzacji dokonujemy poprzez:

– analizę i diagnozę stanu bieżącego
– sformułowanie wniosków
– prezentację scenariuszy rozwiązań
– wdrożenie uzgodnionego rozwiązania i jego nadzoru
– wprowadzanie modyfikacji

Każdy z powyższych etapów wymaga pełnej koncentracji i precyzji w wykonywanych zadaniach. Aby tego dokonać konieczne jest powołanie struktury zarządzania projektem restrukturyzacji, która dba o prawidłowość procesu, metodologię i postęp prac.

W ramach procesu restrukturyzacji badamy aspekt :

– ekonomiczny (pozycja na rynku, uzależnienie od dostawców i odbiorców, perspektywy rozwoju),
– finansowy ( analiza płynności finansowej ,badanie zapotrzebowania na źródła finansowania, analiza rentowności sprzedaży poszczególnych towarów i usług, analiza budżetów),
– formalno-prawny (przegląd dokumentów rejestracyjnych w tym koncesji i pozwoleń, stanu majątku ,praw własności, analiza kontraktów handlowych, zobowiązań wobec budżetu i instytucji finansowych),
– organizacyjny ( badamy strukturę organizacyjną i przepływ informacji w ramach struktury),
– zasoby ludzkie ( analiza i tworzenie systemów motywacyjnych),
– doradztwo oraz nadzór nad wdrożeniem oprogramowania ERP

Doświadczenie i profesjonalizm

  • Ponad 20 lat doświadczenia

  • Wyspecjalizowana kadra profesjonalistów

  • Kompleksowa obsługa, wiele produktów w jednym miejscu

  • Gwarancja jakości

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
+48 77 481 82 40

Doradca On-line

Potrzebujesz doświadczonego Partnera w biznesie?

Ponad 20 lat doświadczenia, setki zadowolonych klientów, tysiące umów, konsultacji i porad księgowych.

Wszystko znajdziesz w jednym miejscu.