Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- opracowanie zasad polityki rachunkowości w tym: zakładowego planu kont, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, opis systemu przetwarzania danych,
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych,
- sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego,
- sporządzanie raportów i analiz dla zarządu,
- pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowej i audytu,
- sporządzanie wniosków do KRS w zakresie zmian wynikających z uchwał zarządu, oraz innych ,
- w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy usługę Accounting Online umożliwiającą podział funkcji księgowych pomiędzy klienta i naszą kadrę, pozwalającą na wyjątkowe dostosowanie zakresu prowadzonych usług do potrzeb klienta,
- nadzór nad księgowością prowadzoną przez klienta oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych,
- usługi w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
- prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług,
- rozliczenia i deklaracje podatkowe,

img

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
(77) 481 82 40

Poleć tę stronę

Share  

Copyright © 2011 Abakus Sp. z o.o.

Abakus Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 40 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: +48 774838255