Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

- opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Stowarzyszenia/Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
- prowadzenie bieżącej księgowości finansowej poprzez dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
- wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy Stowarzyszenia/Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
- sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
- sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia/Fundacji
- reprezentowanie Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

Rejestr zakupów i sprzedaży VAT

- prowadzenie i przechowywanie rejestrów zakupu i rejestrów sprzedaży VAT
- bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
- sporządzanie deklaracji VAT oraz elektroniczna wysyłka do właściwego Urzędu Skarbowego
- przygotowywanie przelewów na podatek VAT
- zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
- reprezentacja Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT

Pozostałe usługi

- bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad Stowarzyszeniem/Fundacją
- przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu , opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
- wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych
- bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych
- przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w Stowarzyszeniu/Fundacji
- zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring

img

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
(77) 481 82 40

Poleć tę stronę

Share  

Copyright © 2011 Abakus Sp. z o.o.

Abakus Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 40 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: +48 774838255