Księgowość rachunkowa

Księgi rachunkowe

- opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
- prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
- sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz NBP
- sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta
- współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
- przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
- reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

Rejestr zakupów i sprzedaży VAT

- prowadzenie i przechowywanie rejestrów zakupu i rejestrów sprzedaży VAT
- bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
- sporządzanie deklaracji VAT oraz elektroniczna wysyłka do właściwego Urzędu Skarbowego
- przygotowywanie przelewów na podatek VAT
- zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
- reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

Pozostałe usługi

- bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą
- przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką, opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
- wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych
- bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych
- przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w firmie
- zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring

img

Kontakt

Umów się z Doradcą

Zadzwoń
(77) 481 82 40

Poleć tę stronę

Share  

Copyright © 2011 Abakus Sp. z o.o.

Abakus Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 40 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax: +48 774838255